Desktop verzija»


J..... Letonija Poštanski brojevi

Spisak mesta koja počinju sa J. Letonija Poštanski brojevi (Mobilna verzija).
Smanji spisak, izaberi prva dva početna slova grada:
JA (99) JE (17) JO (8) JU (29)
Spisak gradova (127 mesta). Klikni na grad, da bi prikazao poštanski broj:
Jabalova (1)
Jačmenišče (1)
Jačmeniški (1)
Jadlovci (1)
Jadrova (1)
Jakiži (1)
Jakoviči (1)
Jakubini (1)
Jakubki (1)
Jakuči (1)
Jakulinski (1)
Jakuši (1)
Jakuški (1)
Jalova (1)
Jaloveckaja Gora (1)
Janapole (1)
Janciški (1)
Janeļeva (1)
Janīši (1)
Janopole (1)
Janova (4)
Janovci (1)
Janovole (1)
Jāņuciems (1)
Jāņusala (1)
Januseļi (1)
Jasenci (1)
Jaškas (1)
Jaski (1)
Jaskina (1)
Jaškini (1)
Jašmenišče (1)
Jašore (1)
Jaudzemi (8)
Jaudzemļi (2)
Jaujas (2)
Jauji (1)
Jaunā Križovka (1)
Jaunā muiža (1)
Jaunā Porečje (1)
Jaunā Rūbežneica (1)
Jaunā sādža (1)
Jaunā Sloboda (1)
Jaunā Slobodka (1)
Jaunā Zeļonovka (1)
Jaunā zeme (1)
Jaunaglona (1)
Jaunaiskrūgs (1)
Jaunbērze (1)
Jaunbirzāki (1)
Jaunborisova (1)
Jaunborne (1)
Jaundzemļi (1)
Jaungaiļi (1)
Jaungailumi (1)
Jaungulbene (1)
Jaunie Mozuļi (1)
Jaunie Račini (1)
Jaunie Rumpi (1)
Jaunie Stupeļišķi (1)
Jaunie Tokari (1)
Jaunivanova (1)
Jaunlesna (1)
Jaunmuiža (1)
Jaunmurāni (1)
Jaunokra (2)
Jaunrikova (1)
Jaunružina (1)
Jaunsaimnieki (5)
Jaunsekļi (1)
Jaunsēta (1)
Jaunsilavas (1)
Jaunsloboda (3)
Jaunstašuļi (1)
Jaunušāni (1)
Jaunviļāni (1)
Jaunzeļči (1)
Jaunzemes (1)
Jaunžogoti (1)
Javenieki (1)
Ječi (1)
Jegoriški (1)
Jegorova (2)
Jegorovka (1)
Jekimāni (1)
Jekimovka (1)
Jerčova (1)
Jerenišķi (1)
Jermaki (1)
Jermolas (1)
Jeroščenki (1)
Jeroškina (1)
Jersika (1)
Jevtišovka (1)
Jezufinova (1)
Jezupova (1)
Joksti (2)
Jonāni (2)
Jonički (1)
Joņini (1)
Jorzova (1)
Joski (1)
Jubeļi (1)
Jučova (1)
Jūdiņi (1)
Jugermani (1)
Juguļi (2)
Juhniki (1)
Jukši (1)
Jumpravsola (1)
Juneļi (1)
Jupatovka (2)
Juragova (1)
Jurāni (2)
Jūrdži (1)
Jurgeļi (1)
Jurīši (2)
Jurizdika (1)
Jurki (1)
Jurkova (1)
Jusi (1)
Juškāni (1)
Juški (1)
Justinova (1)
Juzefinova (1)
Juzefova (1)
Juzupole (1)