Desktop-Version»


K..... Nigeria Postleitzahlen

Liste der Städte, angefangen mit K. Nigeria Postleitzahlen (Handy Version).
Reduzieren Sie bitte die Liste, wählen Sie bitte die erste 2 Buchstaben der Stadt:
K- (5) KA (21) KE (2) KI (3) KO (1) KU (8) KW (8) KY (1)
Listend Städte (47 Plätze). Wählen Sie die Stadt die Postleitzahlen zu sehen:
K- Buda (1)
K-Chana (1)
K-Kimba (2)
K-Sarki (1)
Kadabali (1)
Kadadi (1)
Kadassaka (1)
Kaddi (1)
Kaffa (1)
Kagara (2)
Kajiji (1)
Kalambaina (1)
Kalanjeni (1)
Kalgo (1)
Kalmalo (1)
Kamatta (1)
Karaye (1)
Kasarawa (1)
Katami (1)
Kaura Kamba (1)
Kaura-Minyo (1)
Kaura Salihu (1)
Kawara (1)
Kaya (1)
Kebbe (1)
Ketti (1)
Kibiyare (1)
Kilgori (1)
Kiri (1)
Kojiyo (1)
Kubodu (1)
Kuchi (1)
Kukawa (1)
Kulafassa (1)
Kurar Mota (1)
Kurdula (1)
Kuruwa (1)
Kurya (1)
Kwachehuro (1)
Kwakwazo (1)
Kwanawa (1)
Kwanbi (1)
Kwarare (1)
Kwargaba (1)
Kwarma (1)
Kwasare (1)
Kyadawa (1)