Desktop-Version»


Y..... Nigeria Postleitzahlen

Liste der Städte, angefangen mit Y. Nigeria Postleitzahlen (Handy Version).
Reduzieren Sie bitte die Liste, wählen Sie bitte die erste 2 Buchstaben der Stadt:
YA (26) YE (6) YI (7) YO (1)
Listend Städte (37 Plätze). Wählen Sie die Stadt die Postleitzahlen zu sehen:
Ya Adam (1)
Yababa (1)
Yabal (1)
Yabe (1)
Yabiri Gana (1)
Yabiri Kura (1)
Yajiwa (1)
Yale Garu (1)
Yaleri (1)
Yalmatata (1)
Yamarkumi (1)
Yamir Pilasar (1)
Yangwam (1)
Yarda (2)
Yarumiri (1)
Yarwa (1)
Yasku (1)
Yau (2)
Yaulan (1)
Yauma Wango (1)
Yawa-Kura (1)
Yawe (1)
Yawi (1)
Yazza (1)
Yedi (1)
Yelemari (1)
Yelwa (2)
Yerwa (1)
Yewal (1)
Yimana (1)
Yimbu (1)
Yimirali (1)
Yimirdlalang (1)
Yimirshika (1)
Yinagu (1)
Yituwa (1)
Yoyo (1)